top of page

"המטרה שלנו היא לעזור לבעלי המזל הפחות - עם שירותים ומשאבים שהם צריכים כדי לבנות חיים. גם הם אנשים. לשרת אחרים הן חוויות בחיים שחשובות".

גלוריה סוס, מנכ"לית/מנהלת, Mary's Kitchen

בית > אודות > מנהיגות >  מועצת המנהלים

מועצת המנהלים

Carla Chun

קרלה צ'ון

Matt McAnena

מאט מקאנה

bottom of page